Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM:  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN,  HIỆN ĐẠI, MANG ĐẬM BẢN SẮC “CÂY TRE VIỆT NAM”  CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI, MANG ĐẬM BẢN SẮC “CÂY TRE VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM: XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN ĐỐI NGOẠI, NGOẠI GIAO VIỆT NAM TOÀN DIỆN, HIỆN ĐẠI, MANG ĐẬM BẢN SẮC “CÂY TRE VIỆT NAM” CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện… của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đăng lúc 1 tháng trước · 1168 lượt xem

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN GIAI ĐOẠN MỚI

Quy định số 144-QĐ/TW (ngày 9/5/2024) về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới vừa được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành. http://yentruong.gov.vn

Đăng lúc 1 tháng trước · 54 lượt xem
Đăng lúc 1 tháng trước · 61 lượt xem

TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ CỦA CÁC MÁC, ĂNG GHEN, LÊ NIN VÀ HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh có thể xem là nội dung chủ yếu trong hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước đây, ở Việt Nam tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh được nghiên cứu trong nhiều bộ môn khoa học chính trị, trước hết là các môn Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học và sau này là Tư tưởng Hồ Chí Minh. Với phương pháp tiếp cận nghiên cứu này, tư tưởng chính trị của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin và Hồ Chí Minh, một mặt, được xem xét như là sự phát triển hợp lôgíc của các bộ môn khoa học có liên quan, nhất là các bộ môn khoa chính trị có tính chất nền tảng của khoa học chính trị ở Việt Nam như triết học, kinh tế chính trị học, chủ nghĩa xã hội khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh; mặt khác, lại được xem như là sự vận dụng vào những lĩnh vực cụ thể của chính trị, vào việc giải quyết những nhiệm vụ chính trị cụ thể trong các môn khoa học chính trị có tính chất chuyên ngành như Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Nhà nước và pháp luật, Văn hóa xã hội chủ nghĩa và Quan hệ quốc tế, v.v..

Đăng lúc 1 tháng trước · 77 lượt xem

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Trang thông tin điện tử xã Yên Trường, huyện Yên Định trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 -3/2/2024)

Đăng lúc 4 tháng trước · 155 lượt xem

Khắc phục bệnh giáo điều trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Muốn chống được giáo điều phải hết sức chú trọng giáo dục tư duy khoa học, tư duy lý luận, thấm nhuần để thực hành phép biện chứng duy vật, thống nhất hữu cơ với quan điểm duy vật biện chứng.

Đăng lúc 9 tháng trước · 136 lượt xem

Hội nghị học tập, nghiên cứu quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hoá

Sáng ngày 13/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định mới ban hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đăng lúc 9 tháng trước · 201 lượt xem

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Tóm tắt nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đăng lúc 1 năm trước · 701 lượt xem

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG (3/2/1930 - 3/2/2023)

I. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI LÀ BƯỚC NGOẶT TO LỚN TRONG LỊCH SỬ CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Đăng lúc 1 năm trước · 559 lượt xem

Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với MTTQ, các đoàn thể chính trị và Nhân dân

Ngày 24/12/2022, đồng chí Trịnh Xuân Huy, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Bùi Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã đồng chủ trì hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với UBMTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội và Nhân dân năm 2022.

Đăng lúc 1 năm trước · 326 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC