Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

Bài Phát động thi đua của Chủ tịch UBND xã tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ Đảng – tiền thân của Đảng bộ xã Yên Trường ngày nay

Ngày 10/07/2024 16:09:26

Năm 2023 là năm đánh dấu sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Trong không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Yên Trường đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên- tiền thân của Đảng bộ xã Yên Trường (21/12/1953-21/12/2023) và 62 năm ngày Bác Hồ về thăm (11/12-1961-11/12/2023). Hôm nay, Đảng ủy- HĐND- UBND- MTTQ xã Yên Trường long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, đây là sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, có ý nghĩa hết sức quan trọng và sâu sắc trong đời sống xã hội, khẳng định sự phát triển đi lên của tiến trình lịch sử cách mạng của nhân dân Yên Trường dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, thay mặt Đảng ủy- HĐND- UBND – UBMTTQ xã tôi xin được phát động thi đua nhân kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên- tiền thân của Đảng bộ xã và 62 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Yên Trường

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Trong những năm qua, Yên Trường đã đạt được những thành tựu rất to lớn trên tất cả các lĩnh vực, được đánh giá là một trong những địa phương năng động, có tốc độ phát triển nhanh, mạnh, trở thành một xã có đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển trên toàn huyện. đến nay, Năm 2023, kinh tế xã hội của xã tiếp tục đạt được kết quả tích cực:

Thu nhập bình quân đầu người: 72.67 triệu đồng, Giá trị thu nhập trên ha canh tác: 163,31 triệu đồng; Giá trị ngành nông nghiệp đạt 293.554 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp XD ước đạt 384.89 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 432.511 triệu đồng. Đời sống nhân dân ngày càng phát triển, hoạt động văn hóa, văn nghệ càng diễn ra sôi nổi và trở thành “món ăn tinh thần” bổ ích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững.

Những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý. Nhiều học sinh đã nỗ lực vượt bậc trong học tập; nhiều doanh nghiệp mạnh mẽ vươn lên; nhiều người lao động, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ vẫn không ngừng lao động, chiến đấu và cống hiến.
Chúng ta đánh giá cao, trân trọng, khâm phục và xúc động trước mỗi cá nhân tiêu biểu, mỗi tập thể tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, bằng nhiều việc làm cao đẹp, bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp phát triển của xã nhà.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thực tế phát triển trong thời gian qua cho thấy, trong môi trường cạnh tranh và hội nhập mạnh mẽ, có nhiều cơ hội, thuận lợi đến rồi đi song chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách, khó khăn. Đặc biệt, chúng ta đã bước sang giai đoạn phát triển mới, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, tập trung hiện thực mục tiêu xây dựng Yên Trường trở thành đô thị loại 4 trước năm 2030 theo đề án xây dựng và phát triển đô thị của huyện Yên Định và tỉnh Thanh Hóa.

Bối cảnh đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cần tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của từng năm và cả giai đoạn.

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: "Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Yên Trường trở thành đô thị loại 4 trước năm 2030". Trong đó tập trung vào những nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng"; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; làm cho việc tham gia các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, mỗi khu dân cư, mỗi gia đình và từng cá nhân; huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực to lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021- 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ từng năm được đặt ra.

Hai là, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng đơn vị, trong đó tập trung cao cho thi đua thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; thi đua thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hàng năm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước; thi đua quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư; thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thi đua tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng, kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; thi đua đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để mở rộng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thi đua phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nhất là các dịch vụ có lợi thế như: du lịch, công nghệ thông tin, trong đó cần ưu tiên phát triển các sản phẩm dịch vụ độc đáo, chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, dịch vụ có vai trò tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, trọng tâm là thi đua đẩy mạnh đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng dân cư đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm tạo điều kiện, động lực cho kinh tế - xã hội của xã phát triển nhanh và bền vững.

Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý tài sản công; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân; thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực công sở và các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Bốn là, thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân; thi đua triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và Nhân dân trong xã.

Năm là, thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền; phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở, các thiết chế văn hóa cho người lao động; thi đua đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, phấn đấu giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước; thi đua thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn trong tốp đầu cả huyện; thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh mới xuất hiện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng; thi đua thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội.

Sáu là, thi đua tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo vệ môi trường, nhất là thi đua quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thi đua thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép; thi đua tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên; thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời và khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai. Thi đua tăng cường quản lý nhà nước và tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, cử tri quan tâm trên các lĩnh vực: quản lý trật tự xây dựng, phòng chống ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Bảy là, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các phong trào "Thi đua quyết thắng", "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tiếp tục thi đua xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thi đua tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Tám là, tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua chuyên đề; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; thi đua thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thi đua cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập. Thi đua thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; thi đua đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chín là, thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, tăng thời lượng và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua - khen thưởng, nhất là các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua trên địa bàn xã.

Mười là. Phát triển, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Kính thưa các vị đại biểu, khách quý !

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020- 2023 và giai đoạn tiếp theo là rất lớn; song nếu chúng ta tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Sau Lễ kỷ niệm rất ý nghĩa này, các cơ quan, đơn vị, cơ sở căn cứ chủ đề của đợt thi đua và tình hình thực tiễn, chủ động triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với niềm tin tưởng đó, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm vượt lên những khó khăn thách thức, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị xây dựng Yên Trường trở thành xã vững mạnh toàn diện và từng bước trở thành đô thị loại 4 giai đoạn 2025- 2030, tạo nên dấu ấn mới trong tiến trình phát triển.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo xã, xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào thi đua yêu nước của xã ngày càng đổi mới, phát triển và đạt được những kết quả thiết thực và toàn diện trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn!
           
                                                    Người viết bài
                                                Bùi Thanh Hải  - Chủ tịch UBND xã

Bài Phát động thi đua của Chủ tịch UBND xã tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ Đảng – tiền thân của Đảng bộ xã Yên Trường ngày nay

Đăng lúc: 10/07/2024 16:09:26 (GMT+7)

Năm 2023 là năm đánh dấu sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), Trong không khí thi đua sôi nổi của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Yên Trường đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên- tiền thân của Đảng bộ xã Yên Trường (21/12/1953-21/12/2023) và 62 năm ngày Bác Hồ về thăm (11/12-1961-11/12/2023). Hôm nay, Đảng ủy- HĐND- UBND- MTTQ xã Yên Trường long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm, đây là sự kiện chính trị trọng đại của địa phương, có ý nghĩa hết sức quan trọng và sâu sắc trong đời sống xã hội, khẳng định sự phát triển đi lên của tiến trình lịch sử cách mạng của nhân dân Yên Trường dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã, thay mặt Đảng ủy- HĐND- UBND – UBMTTQ xã tôi xin được phát động thi đua nhân kỷ niệm 70 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên- tiền thân của Đảng bộ xã và 62 năm ngày Bác Hồ về thăm xã Yên Trường

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Trong những năm qua, Yên Trường đã đạt được những thành tựu rất to lớn trên tất cả các lĩnh vực, được đánh giá là một trong những địa phương năng động, có tốc độ phát triển nhanh, mạnh, trở thành một xã có đóng góp quan trọng đối với quá trình phát triển trên toàn huyện. đến nay, Năm 2023, kinh tế xã hội của xã tiếp tục đạt được kết quả tích cực:

Thu nhập bình quân đầu người: 72.67 triệu đồng, Giá trị thu nhập trên ha canh tác: 163,31 triệu đồng; Giá trị ngành nông nghiệp đạt 293.554 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp XD ước đạt 384.89 tỷ đồng; Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ ước đạt 432.511 triệu đồng. Đời sống nhân dân ngày càng phát triển, hoạt động văn hóa, văn nghệ càng diễn ra sôi nổi và trở thành “món ăn tinh thần” bổ ích, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Tình hình quốc phòng an ninh được giữ vững.

Những thành tích đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu được Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý. Nhiều học sinh đã nỗ lực vượt bậc trong học tập; nhiều doanh nghiệp mạnh mẽ vươn lên; nhiều người lao động, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ vẫn không ngừng lao động, chiến đấu và cống hiến.
Chúng ta đánh giá cao, trân trọng, khâm phục và xúc động trước mỗi cá nhân tiêu biểu, mỗi tập thể tiêu biểu đã không ngừng nỗ lực, bằng nhiều việc làm cao đẹp, bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp phát triển của xã nhà.

Kính thưa các vị đại biểu, khách quý!

Thực tế phát triển trong thời gian qua cho thấy, trong môi trường cạnh tranh và hội nhập mạnh mẽ, có nhiều cơ hội, thuận lợi đến rồi đi song chúng ta cũng phải đối diện với những thử thách, khó khăn. Đặc biệt, chúng ta đã bước sang giai đoạn phát triển mới, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, tập trung hiện thực mục tiêu xây dựng Yên Trường trở thành đô thị loại 4 trước năm 2030 theo đề án xây dựng và phát triển đô thị của huyện Yên Định và tỉnh Thanh Hóa.

Bối cảnh đó đòi hỏi cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân cần tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của từng năm và cả giai đoạn.

Thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, tôi phát động phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: "Tạo động lực phát triển, phấn đấu xây dựng Yên Trường trở thành đô thị loại 4 trước năm 2030". Trong đó tập trung vào những nội dung sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về "tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng"; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 28/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng. Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; làm cho việc tham gia các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, mỗi khu dân cư, mỗi gia đình và từng cá nhân; huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực to lớn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 03/02/2021 của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021- 2025 và các mục tiêu, nhiệm vụ từng năm được đặt ra.

Hai là, thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng ngành, từng đơn vị, trong đó tập trung cao cho thi đua thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững; thi đua thực hiện các nhiệm vụ tăng thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hàng năm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước; thi đua quản lý và sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; thi đua tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án; thi đua đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư; thi đua đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thi đua tập trung tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, xử lý triệt để các vấn đề tồn đọng, kéo dài, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư thúc đẩy sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng; thi đua đẩy mạnh tích tụ, tập trung đất đai để mở rộng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); thi đua phát triển đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, nhất là các dịch vụ có lợi thế như: du lịch, công nghệ thông tin, trong đó cần ưu tiên phát triển các sản phẩm dịch vụ độc đáo, chất lượng cao, có giá trị gia tăng lớn, dịch vụ có vai trò tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Ba là, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, theo Quyết định số 1478/QĐ-TTg ngày 28/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để tạo đột phá trong xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, khắc phục điểm nghẽn về hạ tầng, trọng tâm là thi đua đẩy mạnh đầu tư phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng dân cư đô thị, hạ tầng công nghệ thông tin, nhằm tạo điều kiện, động lực cho kinh tế - xã hội của xã phát triển nhanh và bền vững.

Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, của từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc lập dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí nhà nước; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm, xây dựng, quản lý tài sản công; trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển bền vững; trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Nhân dân; thi đua quản lý, sử dụng hiệu quả lao động và thời gian lao động trong khu vực công sở và các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Bốn là, thi đua đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân; thi đua triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực; thi đua nâng cao kiến thức về công nghệ số, kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, chủ doanh nghiệp, công nhân lao động và Nhân dân trong xã.

Năm là, thi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản, văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền; phát triển các thiết chế văn hóa cơ sở, các thiết chế văn hóa cho người lao động; thi đua đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao, phấn đấu giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu cả nước; thi đua thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì chất lượng giáo dục mũi nhọn trong tốp đầu cả huyện; thi đua nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống các loại dịch bệnh mới xuất hiện; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng; thi đua thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội.

Sáu là, thi đua tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo vệ môi trường, nhất là thi đua quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thi đua thực hiện các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác, tập kết, vận chuyển khoáng sản trái phép; thi đua tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý đất đai, tài nguyên; thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời và khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai. Thi đua tăng cường quản lý nhà nước và tham mưu giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, cử tri quan tâm trên các lĩnh vực: quản lý trật tự xây dựng, phòng chống ô nhiễm môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Bảy là, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng các phong trào "Thi đua quyết thắng", "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tiếp tục thi đua xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thi đua tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, không để tội phạm gia tăng; thi đua thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ.

Tám là, tiếp tục thi đua đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với các phong trào thi đua chuyên đề; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thi đua nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên; thi đua thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thi đua cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp công lập. Thi đua thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân; thi đua đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chín là, thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cơ quan thông tin truyền thông tích cực đổi mới, đa dạng hóa phương thức, tăng thời lượng và đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua - khen thưởng, nhất là các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua trên địa bàn xã.

Mười là. Phát triển, tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Củng cố quốc phòng, quân sự địa phương; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 Kính thưa các vị đại biểu, khách quý !

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ 2020- 2023 và giai đoạn tiếp theo là rất lớn; song nếu chúng ta tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy, cổ vũ và phát huy được tinh thần tích cực, năng động, sáng tạo, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp uỷ đảng, chính quyền, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Sau Lễ kỷ niệm rất ý nghĩa này, các cơ quan, đơn vị, cơ sở căn cứ chủ đề của đợt thi đua và tình hình thực tiễn, chủ động triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua, rộng khắp, thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra.

Với niềm tin tưởng đó, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương; thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân tăng cường khối đại đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua, quyết tâm vượt lên những khó khăn thách thức, xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế; tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, thường xuyên; bảo đảm thực hiện bằng được các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị xây dựng Yên Trường trở thành xã vững mạnh toàn diện và từng bước trở thành đô thị loại 4 giai đoạn 2025- 2030, tạo nên dấu ấn mới trong tiến trình phát triển.

Cuối cùng, thay mặt lãnh đạo xã, xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong xã lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc phong trào thi đua yêu nước của xã ngày càng đổi mới, phát triển và đạt được những kết quả thiết thực và toàn diện trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn!
           
                                                    Người viết bài
                                                Bùi Thanh Hải  - Chủ tịch UBND xã

Từ khóa bài viết:

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC