Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

Hội đồng nhân dân xã Yên Trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 9

Ngày 13/07/2023 00:00:00

Sáng 12 tháng 7 năm 2023, HĐND xã Yên Trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

 Về dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Văn Thư, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Trường; đồng chí: Bùi Thanh Hải, Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Yên Trường; ông Trịnh Xuân Huy đại biểu HĐND huyện tổ số 03 được bầu trên địa bàn xã; Về dự kỳ họp còn có các đồng chí trong BTV  -BCH Đảng bộ; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã; Trưởng các đoàn thể cính trị xã hội; Cán bộ công chức xã; Bí thư chi bộ; Trưởng thôn; Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn; Hiệu trưởng các nhà trường; Giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Trường; Cùng 21/23 ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

 (Đ/c Trịnh Xuân Thuỷ - Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trường khai mạc kỳ họp)

     Chủ trì kỳ họp: đồng chí Trịnh Xuân Thuỷ- Phó Bí thư TT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trương Thị Nhung,  UVBTV Đảng uỷ - Phó Chủ tịch HĐND xã.
               Tại kỳ họp, HĐND xã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023  Quyết nghị một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND xã. Đồng thời các đại biểu HĐND xã đã được nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 7; Báo cáo công tác về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 9 HĐND xã; Tờ trình về việc đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; 10 tờ trình về công tác tài chính và đầu tư công UBND xã trình HĐND xã xem xét quyết định theo thẩm quyền; báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã; và nghe đại diện đại biểu HDND huyện tổ số 03 bầu tại xã thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện yên Định, khoá XIX.

(Đ/c Lê Văn Thư- Bí thư đảng uỷ xã Yên Trường phát biểu chỉ đạo kỳ họp)

  Phát biểu chỉ đạo kỳ họp đồng chí Lê Văn Thư,  Bí thư Đảng uỷ xã Yên Trường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023; trong thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã năm 2023. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi nhiệm vụ. UBND xã, các ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã và các tờ trình đã được thông qua; các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã  tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các ngành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đạt kết quả tốt. 

(Đồng chí Bùi Thanh Hải Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã thay mặt lãnh đạo UBND xã tiếp thu những ý kiến của các vị đại biểu tại kỳ họp)

          Thay mặt lãnh đạo UBND xã, đồng chí Bùi Thanh Hải, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của các vị đại biểu về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời tiếp thu, làm rõ thêm các nội dung đại biểu nêu tại kỳ họp và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND xã sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tại kỳ họp với tinh thần quyết liệt, đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

(Đ/c Trịnh Xuân Thuỷ - Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trường bế mạc kỳ họp)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí trịnh Xuân Thuỷ - Phó Bí thư TT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu HĐND xã góp phần vào thành công của kỳ họp. Tại kỳ họp đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết với sự đồng tình, nhất trí của 100% các ông, bà đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

Các vấn đề được đề cập đều là những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã trả lời cụ thể. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên chủ tọa kỳ họp tiếp thu và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng cấp trên xem xét, giải quyết. Đồng chí Trịnh Xuân Thuỷ yêu cầu: Thường trực HĐND, các ban HĐND; Thường trực UBND xã, các ngành liên quan cần tập trung cao độ vào việc cụ thể hóa các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. UBND xã đổi mới phương thức quản lý, điều hành, chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết; Tổ chức các hội nghị giao chỉ tiêu cụ thể các tháng còn lại năm 2023 dựa trên cơ sở các Nghị quyết mà kỳ họp đã nhất trí thông qua; Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND của dân, do dân, vì dân và lắng nghe ý kiến thỏa đáng của nhân dân, xứng đáng là nhịp cầu thông tin giữa nhân dân với Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện; sự tham gia tích cực của cử tri và nhân dân xã nhà, của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND xã; các cơ quan tham mưu, giúp việc, đài TT xã đã đóng góp tích cực vào thành công của kỳ họp. Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), với đạo lý  “Uống nước nhớ nguồn”, đồng chí đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, các tổ chức, cá nhân cần tiếp tục giành sự quan tâm và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thể hiện sâu sắc tấm lòng biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhân ái.

Sau ½ ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, là tiền đề quan trọng để phát triển cho các những năm tiếp theo.

                   Thực hiện: Trương Thị Nhung

                         UVBTVĐU- Phó Chủ tịch HĐND xã Yên Trường

 

 

         

 

 

 

 

Hội đồng nhân dân xã Yên Trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp lần thứ 9

Đăng lúc: 13/07/2023 00:00:00 (GMT+7)

Sáng 12 tháng 7 năm 2023, HĐND xã Yên Trường khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 9, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; quyết định mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

 Về dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Văn Thư, Bí thư Đảng uỷ xã Yên Trường; đồng chí: Bùi Thanh Hải, Phó bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã Yên Trường; ông Trịnh Xuân Huy đại biểu HĐND huyện tổ số 03 được bầu trên địa bàn xã; Về dự kỳ họp còn có các đồng chí trong BTV  -BCH Đảng bộ; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ xã; Trưởng các đoàn thể cính trị xã hội; Cán bộ công chức xã; Bí thư chi bộ; Trưởng thôn; Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn; Hiệu trưởng các nhà trường; Giám đốc các HTX dịch vụ nông nghiệp xã Yên Trường; Cùng 21/23 ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

 (Đ/c Trịnh Xuân Thuỷ - Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trường khai mạc kỳ họp)

     Chủ trì kỳ họp: đồng chí Trịnh Xuân Thuỷ- Phó Bí thư TT Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Trương Thị Nhung,  UVBTV Đảng uỷ - Phó Chủ tịch HĐND xã.
               Tại kỳ họp, HĐND xã tiến hành đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2023  Quyết nghị một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐND xã. Đồng thời các đại biểu HĐND xã đã được nghiên cứu, thảo luận và tham gia ý kiến Báo cáo kết quả hoạt động của thường trực HĐND 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023Báo cáo tình hình thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023; kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ 7; Báo cáo công tác về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri tới kỳ họp thứ 9 HĐND xã; Tờ trình về việc đề nghị thông qua chương trình giám sát của HĐND xã năm 2024; 10 tờ trình về công tác tài chính và đầu tư công UBND xã trình HĐND xã xem xét quyết định theo thẩm quyền; báo cáo thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Ban Kinh tế - xã hội, Ban Pháp chế HĐND xã; và nghe đại diện đại biểu HDND huyện tổ số 03 bầu tại xã thông báo kết quả kỳ họp thứ 10 của HĐND huyện yên Định, khoá XIX.

(Đ/c Lê Văn Thư- Bí thư đảng uỷ xã Yên Trường phát biểu chỉ đạo kỳ họp)

  Phát biểu chỉ đạo kỳ họp đồng chí Lê Văn Thư,  Bí thư Đảng uỷ xã Yên Trường ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà xã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời cũng chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023; trong thời gian tới tiếp tục quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh theo Nghị quyết của Đảng bộ và Nghị quyết của HĐND xã năm 2023. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát mọi nhiệm vụ. UBND xã, các ngành, đoàn thể căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của HĐND xã và các tờ trình đã được thông qua; các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã  tiếp tục phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình, thường xuyên giám sát các ngành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND đạt kết quả tốt. 

(Đồng chí Bùi Thanh Hải Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã thay mặt lãnh đạo UBND xã tiếp thu những ý kiến của các vị đại biểu tại kỳ họp)

          Thay mặt lãnh đạo UBND xã, đồng chí Bùi Thanh Hải, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của các vị đại biểu về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Đồng thời tiếp thu, làm rõ thêm các nội dung đại biểu nêu tại kỳ họp và các ý kiến, kiến nghị của cử tri. UBND xã sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tại kỳ họp với tinh thần quyết liệt, đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

(Đ/c Trịnh Xuân Thuỷ - Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Yên Trường bế mạc kỳ họp)

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí trịnh Xuân Thuỷ - Phó Bí thư TT Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của các đại biểu HĐND xã góp phần vào thành công của kỳ họp. Tại kỳ họp đã dân chủ thảo luận và biểu quyết thông qua 11 Nghị quyết với sự đồng tình, nhất trí của 100% các ông, bà đại biểu HĐND xã tham dự kỳ họp, đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng đã đề ra.

Các vấn đề được đề cập đều là những tâm tư, nguyện vọng của cử tri và đã được đồng chí Chủ tịch UBND xã trả lời cụ thể. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp trên chủ tọa kỳ họp tiếp thu và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng cấp trên xem xét, giải quyết. Đồng chí Trịnh Xuân Thuỷ yêu cầu: Thường trực HĐND, các ban HĐND; Thường trực UBND xã, các ngành liên quan cần tập trung cao độ vào việc cụ thể hóa các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp. UBND xã đổi mới phương thức quản lý, điều hành, chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện Nghị quyết; Tổ chức các hội nghị giao chỉ tiêu cụ thể các tháng còn lại năm 2023 dựa trên cơ sở các Nghị quyết mà kỳ họp đã nhất trí thông qua; Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND của dân, do dân, vì dân và lắng nghe ý kiến thỏa đáng của nhân dân, xứng đáng là nhịp cầu thông tin giữa nhân dân với Đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền.

Đồng chí Phó Bí thư TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cũng trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện; sự tham gia tích cực của cử tri và nhân dân xã nhà, của các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị và các vị đại biểu HĐND xã; các cơ quan tham mưu, giúp việc, đài TT xã đã đóng góp tích cực vào thành công của kỳ họp. Hướng tới kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2023), với đạo lý  “Uống nước nhớ nguồn”, đồng chí đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, các tổ chức, cá nhân cần tiếp tục giành sự quan tâm và tích cực hưởng ứng tham gia phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”, thể hiện sâu sắc tấm lòng biết ơn đối với sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với đất nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, nhân ái.

Sau ½ ngày làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ 9 HĐND xã khóa XXVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua các Nghị quyết có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, là tiền đề quan trọng để phát triển cho các những năm tiếp theo.

                   Thực hiện: Trương Thị Nhung

                         UVBTVĐU- Phó Chủ tịch HĐND xã Yên Trường

 

 

         

 

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC