Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025 xã Yên Trường

Ngày 12/03/2023 00:00:00

Ngày 12 tháng 3 năm 2023 trên địa bàn xã Yên trường đã tiến hành cuộc bầu cử trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2023- 2025          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

          Thực hiện Kế hoạch số 10 /KH-UBND ngày 01/02/2023 về Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025; Hướng dẫn số 16/HD- UBND ngày 06/03/2023, hướng dẫn chương trình, nội dung Lễ khai mạc cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025, của Ủy ban nhân dân xã Yên Trường.

          Ngày 12 tháng 3 năm 2023 trên địa bàn xã Yên Trường đã tiến hành cuộc bầu cử trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2023- 2025.

          Đúng 7 giờ 30 phút, 6/6 thôn tổ chức khai mạc cuộc bầu cử trưởng thôn tại 6 điểmbầu cử.

z4175063686739_3d7c15e47cc4900bcd4ca36b83c6de80.jpg

 z4175072078039_ba762a5c5564941e658e7e77cbd7c3ac.jpg

z4175060758850_3eaadb712ed8c6319163095caa50d8a6.jpg

(Các đồng chí Lãnh đạo đang, chính quyền cùng các cử tri dự lễ Khai mạc bầu cử)

          Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025 có 6 tổ bầu cử ở 6 thôn. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là 2.426  hộ. Trước đó, để cuộc bầu cử trưởng thôn đạt kết quả cao, UBND, UBMTTQ xã, đã kịp thời triển khai kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quyền, trách nhiệm của cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử; tổ chức thông tin những quy định của Pháp luật về bầu cử trưởng thôn, thời gian, địa điểm bầu cử, niêm yết danh sách cử tri; danh sách ứng cử ở từng để cử tri được biết và tham gia đi bầu đạt tỷ lệ cao.

z4175075511817_f98965a22cc89e8569b4dc29a9048b43.jpg

z4175060758850_3eaadb712ed8c6319163095caa50d8a6.jpg
 

z4175067741896_0dab184e675c4cc4ecf57590ed35cde1.jpg

z4175056306342_d364fefda8241792d73d443a904a8a3b.jpg
z4175056306342_d364fefda8241792d73d443a904a8a3b.jpg
(Cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn)

          Đúng 12 giờ 00 phút, 6/6 thôn tiến hành mở hòm phiếu dưới sự chứng kiến của hai cử tri.

z4175614114807_eb1ccf17621cce6a2d7ebdf9f5ca052e.jpg

 

          Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia dự bầu cử là 2.188 cử tri, đạt 90,2 %, trong đó có 3 thôn có cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử đạt trên 90% là Thôn 1: 97,1%; thôn Thạc Quả: 99,4%; thôn Lựu Khê: 99,5% .

          Kết quả bầu cử của từng đơn vị như sau:

          Thôn 1: Ông Lưu Vũ Cảnh                         Số phiếu bầu 261/264 phiếu đạt tỷ lệ 98,9%.

          Thôn 2: Bà Trịnh Thị Nga                           Số phiếu bầu 360/360 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

          Thôn 3: Ông Trịnh Bá Hùng                        Số phiếu bầu 299/299 phiếu đạt tỷ lệ 100%.       
          Thôn Lựu Khê: Ông Trịnh Hữu Trường      Số phiếu bầu 485/485 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

          Thôn Thạc Quả: Ông Trịnh Gia Mạnh        Số phiếu bầu 333/333 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

          Thôn Phố Kiểu: Bà Trịnh Thị Xuân             Số phiếu bầu 447/447 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

         Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025 trên địa bàn xã Yên Trường diễn ra đúng luật, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trong không khí vui tươi phấn khởi của đông đảo nhân dân, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng phong trào Nông thôn mới Nâng cao, Nông thôn mới Kiểu mẫu.  

                                                                                                                                                                                                                                           Người thực hiện

                                                                                                                                                                                                                   Trịnh Đăng Biên - Công chức Văn hóa - XH

 

 

Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025 xã Yên Trường

Đăng lúc: 12/03/2023 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 12 tháng 3 năm 2023 trên địa bàn xã Yên trường đã tiến hành cuộc bầu cử trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2023- 2025          Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

          Thực hiện Kế hoạch số 10 /KH-UBND ngày 01/02/2023 về Bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025; Hướng dẫn số 16/HD- UBND ngày 06/03/2023, hướng dẫn chương trình, nội dung Lễ khai mạc cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025, của Ủy ban nhân dân xã Yên Trường.

          Ngày 12 tháng 3 năm 2023 trên địa bàn xã Yên Trường đã tiến hành cuộc bầu cử trưởng thôn các thôn trên địa bàn xã nhiệm kỳ 2023- 2025.

          Đúng 7 giờ 30 phút, 6/6 thôn tổ chức khai mạc cuộc bầu cử trưởng thôn tại 6 điểmbầu cử.

z4175063686739_3d7c15e47cc4900bcd4ca36b83c6de80.jpg

 z4175072078039_ba762a5c5564941e658e7e77cbd7c3ac.jpg

z4175060758850_3eaadb712ed8c6319163095caa50d8a6.jpg

(Các đồng chí Lãnh đạo đang, chính quyền cùng các cử tri dự lễ Khai mạc bầu cử)

          Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025 có 6 tổ bầu cử ở 6 thôn. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là 2.426  hộ. Trước đó, để cuộc bầu cử trưởng thôn đạt kết quả cao, UBND, UBMTTQ xã, đã kịp thời triển khai kế hoạch và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các quyền, trách nhiệm của cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử; tổ chức thông tin những quy định của Pháp luật về bầu cử trưởng thôn, thời gian, địa điểm bầu cử, niêm yết danh sách cử tri; danh sách ứng cử ở từng để cử tri được biết và tham gia đi bầu đạt tỷ lệ cao.

z4175075511817_f98965a22cc89e8569b4dc29a9048b43.jpg

z4175060758850_3eaadb712ed8c6319163095caa50d8a6.jpg
 

z4175067741896_0dab184e675c4cc4ecf57590ed35cde1.jpg

z4175056306342_d364fefda8241792d73d443a904a8a3b.jpg
z4175056306342_d364fefda8241792d73d443a904a8a3b.jpg
(Cử tri tham gia bầu cử trưởng thôn)

          Đúng 12 giờ 00 phút, 6/6 thôn tiến hành mở hòm phiếu dưới sự chứng kiến của hai cử tri.

z4175614114807_eb1ccf17621cce6a2d7ebdf9f5ca052e.jpg

 

          Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình tham gia dự bầu cử là 2.188 cử tri, đạt 90,2 %, trong đó có 3 thôn có cử tri đại diện hộ tham gia bầu cử đạt trên 90% là Thôn 1: 97,1%; thôn Thạc Quả: 99,4%; thôn Lựu Khê: 99,5% .

          Kết quả bầu cử của từng đơn vị như sau:

          Thôn 1: Ông Lưu Vũ Cảnh                         Số phiếu bầu 261/264 phiếu đạt tỷ lệ 98,9%.

          Thôn 2: Bà Trịnh Thị Nga                           Số phiếu bầu 360/360 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

          Thôn 3: Ông Trịnh Bá Hùng                        Số phiếu bầu 299/299 phiếu đạt tỷ lệ 100%.       
          Thôn Lựu Khê: Ông Trịnh Hữu Trường      Số phiếu bầu 485/485 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

          Thôn Thạc Quả: Ông Trịnh Gia Mạnh        Số phiếu bầu 333/333 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

          Thôn Phố Kiểu: Bà Trịnh Thị Xuân             Số phiếu bầu 447/447 phiếu đạt tỷ lệ 100%.

         Cuộc bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2023 - 2025 trên địa bàn xã Yên Trường diễn ra đúng luật, an toàn, đảm bảo an ninh trật tự trong không khí vui tươi phấn khởi của đông đảo nhân dân, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ và nhân dân ở cơ sở nhằm phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trong xã; nhân dân lựa chọn những người có tinh thần trách nhiệm trong công tác, đạo đức và tư cách tốt, lối sống lành mạnh, được nhân dân tín nhiệm lãnh đạo mọi hoạt động về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng phong trào Nông thôn mới Nâng cao, Nông thôn mới Kiểu mẫu.  

                                                                                                                                                                                                                                           Người thực hiện

                                                                                                                                                                                                                   Trịnh Đăng Biên - Công chức Văn hóa - XH

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC