Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

HỘI PHỤ NỮ XÃ YÊN TRƯỜNG CẢI TẠO VƯỜN TẠP XÂY DỰNG MÔ HÌNH “NHÀ SẠCH - VƯỜN ĐẸP” - “ VƯỜN MẪU” NĂM 2021.

Ngày 12/05/2022 00:00:00

Hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời làm thay đổi suy nghĩ của nhiều hộ gia đình từ chính nếp ăn, cách ở. Ban chấp hành hội LHPN đã tập trung triển khai, phát động phong trào cải tạo vườn tạp xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"- "Vườn mẫu",  từ đó các gia đình cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hội LHPN xã chú trọng xây dựng các mô hình như phụ nữ với Phong trào "nhà sạch - vườn đẹp, vườn mẫu". Phong trào được Hội PN triển khai trong những năm qua và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. (Trong năm 2021 có 366 hộ gia đình hội đăng ký thực hiện và đã có 40 gia đình hội viên đạt tiêu chí, được gắn biển công nhận "Nhà sạch, vườn đẹp"(Mô hình rau sạch gđ chị  Nguyễn Thị Phương , Thôn 1, xã Yên Trường)

 

 

 

 

(Mô hình rau sạch gđ chị  Nguyễn Thị Thương , Thôn Thạc Quả, xã Yên Trường)

 

Hội LHPN  xã Yên Trường đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cải tạo vườn tạp chỉnh trang lại khuôn viên vườn, bố trí lại khu chăn nuôi hợp lý, chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp, sắp xếp, bố trí khoa học, gọn gàng, phân loại rác tại hộ gia đình, trồng hàng rào cây xanh.

(  Mô hình Vườn mẫu gđ chị  Trần Thị Thanh , Thôn Phố Kiểu, xã Yên Trường)

 

 

(  Mô hình Vườn mẫu gđ chị  Lương Thị Cảnh , Thôn Lựu Khê, xã Yên Trường)

Nhờ sự tích cự tham gia của chị em hội viên mà mô hình "Nhà sach - vườn đẹp" tại các thôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo được sức lan tỏa.  

Với những việc làm thiết thực, Hội LHPN xã Yên Trường phấn đấu tiếp tục xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng NTM gắn với các phong trào thi đua của Hội để góp phần đưa xã Yên Trường trở thành  xã NTM theo lộ trình đã đề ra./.

                                                                      Lưu Thị Mai  - Chủ tịch Hội LHPN xã

 

 

 

HỘI PHỤ NỮ XÃ YÊN TRƯỜNG CẢI TẠO VƯỜN TẠP XÂY DỰNG MÔ HÌNH “NHÀ SẠCH - VƯỜN ĐẸP” - “ VƯỜN MẪU” NĂM 2021.

Đăng lúc: 12/05/2022 00:00:00 (GMT+7)

Hưởng ứng phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời làm thay đổi suy nghĩ của nhiều hộ gia đình từ chính nếp ăn, cách ở. Ban chấp hành hội LHPN đã tập trung triển khai, phát động phong trào cải tạo vườn tạp xây dựng mô hình "Nhà sạch, vườn đẹp"- "Vườn mẫu",  từ đó các gia đình cùng chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Hội LHPN xã chú trọng xây dựng các mô hình như phụ nữ với Phong trào "nhà sạch - vườn đẹp, vườn mẫu". Phong trào được Hội PN triển khai trong những năm qua và bước đầu đạt được những kết quả khả quan. (Trong năm 2021 có 366 hộ gia đình hội đăng ký thực hiện và đã có 40 gia đình hội viên đạt tiêu chí, được gắn biển công nhận "Nhà sạch, vườn đẹp"(Mô hình rau sạch gđ chị  Nguyễn Thị Phương , Thôn 1, xã Yên Trường)

 

 

 

 

(Mô hình rau sạch gđ chị  Nguyễn Thị Thương , Thôn Thạc Quả, xã Yên Trường)

 

Hội LHPN  xã Yên Trường đã tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên cải tạo vườn tạp chỉnh trang lại khuôn viên vườn, bố trí lại khu chăn nuôi hợp lý, chỉnh trang nhà cửa sạch, đẹp, sắp xếp, bố trí khoa học, gọn gàng, phân loại rác tại hộ gia đình, trồng hàng rào cây xanh.

(  Mô hình Vườn mẫu gđ chị  Trần Thị Thanh , Thôn Phố Kiểu, xã Yên Trường)

 

 

(  Mô hình Vườn mẫu gđ chị  Lương Thị Cảnh , Thôn Lựu Khê, xã Yên Trường)

Nhờ sự tích cự tham gia của chị em hội viên mà mô hình "Nhà sach - vườn đẹp" tại các thôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo được sức lan tỏa.  

Với những việc làm thiết thực, Hội LHPN xã Yên Trường phấn đấu tiếp tục xây dựng hình ảnh người phụ nữ trong thời kỳ mới. Phát huy vai trò của người phụ nữ trong xây dựng NTM gắn với các phong trào thi đua của Hội để góp phần đưa xã Yên Trường trở thành  xã NTM theo lộ trình đã đề ra./.

                                                                      Lưu Thị Mai  - Chủ tịch Hội LHPN xã

 

 

 

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC