Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606
BÊNH ĐAU MẮT ĐỎ

BÊNH ĐAU MẮT ĐỎ

Bệnh đau mắt đỏ còn gọi là viêm kết mạc, bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa.

BÊNH ĐAU MẮT ĐỎ

Bệnh đau mắt đỏ còn gọi là viêm kết mạc, bệnh xảy ra ở mọi lứa tuổi và thường gia tăng khi thời tiết chuyển mùa.

Đăng lúc 7 ngày trước · 44 lượt xem

TUYÊN TRUYỀN LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ

Ngày 20 tháng 6 năm 2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật hòa giải ở cơ sở. Ngày 05 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố Luật hòa giải ở cơ sở. Và luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014

Đăng lúc 8 ngày trước · 4 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Luật hôn nhân và gia đình được quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19/6/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.

Đăng lúc 8 ngày trước · 5 lượt xem
Đăng lúc 19 ngày trước · 19 lượt xem
Đăng lúc 19 ngày trước · 8 lượt xem

Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma tuý

Nhằm lan tỏa sâu rộng mục đích, ý nghĩa cũng như thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong xã tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về phòng chống ma túy.

Đăng lúc 25 ngày trước · 8 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN NĂM 2022

Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Ngày 15 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, với 483 đại biểu Quốc hội tán thành thông qua Luật, chiếm 96,99 % tổng số đại biểu Quốc hội , gồm 4 chương và 66 điều, có hiệu lực từ ngày 1-3-2023.

Đăng lúc 1 tháng trước · 7 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH NĂM 2022

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua, một lần nữa lên án và có chế tài cụ thể trong vấn đề bạo lực gia đình . Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 gồm 6 chương, 56 điều, quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình; điều kiện bảo đảm phòng, chống bạo lực gia đình; quản lý Nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Đăng lúc 1 tháng trước · 12 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THANH TRA NĂM 2022

Ngày 14 tháng 11 năm 2022, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV đã thông qua Luật Thanh tra năm 2022 số 11/2022/QH15 thay thế Luật Thanh tra năm 2010 số 56/2010/QH12. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Lệnh công bố, Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023

Đăng lúc 1 tháng trước · 12 lượt xem

BÀI TUYÊN TRUYỀN LUẬT THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Ngày 10/11/2022, Quốc hội khóa XV đã ban hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở (Luật số 10/2022/QH15) và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2023. Luật được ban hành là cơ sở vững chắc cho thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của Nhân dân; tiếp tục khẳng định và góp phần thực hiện tốt hơn, có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Đăng lúc 1 tháng trước · 28 lượt xem

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC