Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày 22/05/2024 10:03:26

Căn cứ Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022 và Nghị định số 59/2023/ NĐ - CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở. Ngày 14/5/2024 UBND xã Yên Trường ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tuyên truyền rộng rãi trên trang thông tin điện tử của xã, niêm yết tại các nhà văn hoá thôn, bộ phận 1 cửa và trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân được biết, giám sát việc thực hiện Luật dân chủ sở cơ sở đối với cơ quan Nhà nước

Quy chế dân chủ ở cơ sở

Đăng lúc: 22/05/2024 10:03:26 (GMT+7)

Căn cứ Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở ngày 10/11/2022 và Nghị định số 59/2023/ NĐ - CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở. Ngày 14/5/2024 UBND xã Yên Trường ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tuyên truyền rộng rãi trên trang thông tin điện tử của xã, niêm yết tại các nhà văn hoá thôn, bộ phận 1 cửa và trên hệ thống truyền thanh của xã để nhân dân được biết, giám sát việc thực hiện Luật dân chủ sở cơ sở đối với cơ quan Nhà nước

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC