Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
6606

Tuyên truyền toàn dân chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Từng bước hướng tới đô thị văn minh

Ngày 25/06/2024 10:27:59

Ngày 08/03/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn để từ đó thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị.


Thưa toàn thể nhân dân!

           Xác định Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước với mục đích nhằm sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thưa toàn thể nhân dân! xã  Yên Trường là xã sáp nhập từ xã Yên Bái và xã Yên Trường, vốn là những xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của Huyện Yên Định và từ khi được công nhận cho đến nay, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí và quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã trong năm 2023.

* Được sự chỉ đạo của Huyện ủy- UBND huyện Yên Định, năm 2021, Yên Trường được lựa chọn là 1 trong những xã tập trung xây dựng về đích Nông thôn mới nâng cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng Uỷ xã- UBND xã  đã tập trung quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành trên cơ sở từng bước hoàn thiện các tiêu chí hiện có, và nâng cao các tiêu chí mới theo bộ tiêu chí quốc gia Để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu đòi hỏi có sự nỗ lực của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân. Triển khai cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích, Đến nay trên địa bàn xã đã có 3 thôn đạt thôn Kiểu mẫu (Phố Kiểu, Lựu Khê, Thôn 1) và 3 thôn đang đề nghị thẩm định công nhận thôn kiểu mẫu (Thôn 2, thôn 3 và thôn Thạc quả). Đồng thời, trong năm 2023, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đầu tư Các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (Điện - Đường - Trường, Trạm, nhà văn hóa thôn, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu, ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại, an ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo nông thôn xã Yên Trường  thay đổi to lớn, những con đường được bê tông hóa và trải thảm nhựa, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục được đạt chuẩn, đặc biệt là khu trung tâm của xã, đường giao thông được mở rộng, các công trình xây dựng khang trang to đẹp hơn, nhân dân hết sức vui mừng phấn khởi, để phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động về nhiệm vụ xây dựng NTM bền vững, phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, các cấp ủy chính quyền, thường xuyên sâu sát quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn đồng bộ hiện đại;

Năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Yên Trường đã chỉ đạo xây dựng gần 3km các tuyến đường điện hoa, rà soát tất cả các tuyến đường liên xã để trồng các tuyến đường hoa cho phù hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,. Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, đẹp nhà, sạch đường, sạch ngõ và sạch đồng ruộng. Xây dựng các tuyến hoa, tổ chức ra quân vào ngày chủ nhật hàng tuần làm sạch đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, xây dựng quy ước, hương ước gắn kết tiêu chí vệ sinh môi trường, công nhận danh hiệu. Gia đình văn hóa, làng văn hóa xây dựng NTM nâng cao. Nông Thôn mới kiểu mẫu.

Với những việc làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả nên vào tháng 6/2024 xã Yên Trường đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, đây là sự ghi nhận xứng đáng của các cấp, các ngành đối với những nỗ lực cố gắng của hệ thống chính trị xã nhà và các tầng lớp nhân dân đã quyết tâm đồng lòng chung sức với khát vọng xây dựng quê hương Yên Trường ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây là động lức để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm để hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu khi về thăm HTX Yên Trường đã căn dặn.

Thưa toàn thể nhân dân!

- Để đạt được những kết quả đã đề ra và duy trì thực hiện thường xuyên trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đồng đòi hỏi mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau

- Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợicủa mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó UBND xã đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước

- Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng;

- Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, thủy lợi các tuyến đường có rãnh thoát nước, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện đại hoá nông thôn;

Vận động các hộ gia đình cải tạo khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học;

Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Tích cực trồng hoa, cây xanh ven đường và có hệ thống điện chiếu sáng, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, trang trí ánh sáng, các tuyến đường liên thôn, liên xã tạo cảnh quan rực rỡ. 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định. Có mô hình bảo vệ môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng) hoạt động thường xuyên, hiệu quả thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn.

- Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện duy trì xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh theo phương châm Dân biết, Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân. Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu duy trì xã nông thôn mới nâng cao, Thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2024 tạo tiền đề cho những năm tiếp theo hướng tới xây dựng Yên Trường từng bước trở thành miền quê đáng sống.

                                                Người Thực hiện
           

                                  Nguyễn Lý - Công chức VP - TK

Tuyên truyền toàn dân chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Từng bước hướng tới đô thị văn minh

Đăng lúc: 25/06/2024 10:27:59 (GMT+7)

Ngày 08/03/2022 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 nhằm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn để từ đó thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn, thu hẹp dần khoảng cách nông thôn và thành thị.


Thưa toàn thể nhân dân!

           Xác định Xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước với mục đích nhằm sự thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế - xã hội khu vực nông thôn theo hướng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, theo quy hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thưa toàn thể nhân dân! xã  Yên Trường là xã sáp nhập từ xã Yên Bái và xã Yên Trường, vốn là những xã đạt chuẩn NTM đầu tiên của Huyện Yên Định và từ khi được công nhận cho đến nay, ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí và quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã trong năm 2023.

* Được sự chỉ đạo của Huyện ủy- UBND huyện Yên Định, năm 2021, Yên Trường được lựa chọn là 1 trong những xã tập trung xây dựng về đích Nông thôn mới nâng cao, dưới sự lãnh đạo của Đảng Uỷ xã- UBND xã  đã tập trung quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo điều hành trên cơ sở từng bước hoàn thiện các tiêu chí hiện có, và nâng cao các tiêu chí mới theo bộ tiêu chí quốc gia Để thực sự đáp ứng các tiêu chuẩn của nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu đòi hỏi có sự nỗ lực của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và sự vào cuộc của mọi tầng lớp nhân dân. Triển khai cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt kết quả tốt, quyết tâm về đích, Đến nay trên địa bàn xã đã có 3 thôn đạt thôn Kiểu mẫu (Phố Kiểu, Lựu Khê, Thôn 1) và 3 thôn đang đề nghị thẩm định công nhận thôn kiểu mẫu (Thôn 2, thôn 3 và thôn Thạc quả). Đồng thời, trong năm 2023, UBND xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện đầu tư Các công trình xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (Điện - Đường - Trường, Trạm, nhà văn hóa thôn, hệ thống đường nội đồng, kênh mương tưới tiêu, ngày càng đồng bộ, hoàn thiện theo hướng hiện đại, an ninh trật tự an toàn xã hội ở nông thôn được giữ vững, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao. Diện mạo nông thôn xã Yên Trường  thay đổi to lớn, những con đường được bê tông hóa và trải thảm nhựa, hệ thống kênh mương thủy lợi được kiên cố hóa, cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục được đạt chuẩn, đặc biệt là khu trung tâm của xã, đường giao thông được mở rộng, các công trình xây dựng khang trang to đẹp hơn, nhân dân hết sức vui mừng phấn khởi, để phát huy sức mạnh sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận cao của toàn xã hội, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động về nhiệm vụ xây dựng NTM bền vững, phát huy vai trò của người dân trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng NTM nâng cao, các cấp ủy chính quyền, thường xuyên sâu sát quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đoàn thể trong tổ chức, triển khai thực hiện, tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, nông thôn đồng bộ hiện đại;

Năm 2023, Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới xã Yên Trường đã chỉ đạo xây dựng gần 3km các tuyến đường điện hoa, rà soát tất cả các tuyến đường liên xã để trồng các tuyến đường hoa cho phù hợp, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường. Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch,. Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường, đẹp nhà, sạch đường, sạch ngõ và sạch đồng ruộng. Xây dựng các tuyến hoa, tổ chức ra quân vào ngày chủ nhật hàng tuần làm sạch đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, xây dựng quy ước, hương ước gắn kết tiêu chí vệ sinh môi trường, công nhận danh hiệu. Gia đình văn hóa, làng văn hóa xây dựng NTM nâng cao. Nông Thôn mới kiểu mẫu.

Với những việc làm thiết thực, sáng tạo, hiệu quả nên vào tháng 6/2024 xã Yên Trường đã được UBND tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023, đây là sự ghi nhận xứng đáng của các cấp, các ngành đối với những nỗ lực cố gắng của hệ thống chính trị xã nhà và các tầng lớp nhân dân đã quyết tâm đồng lòng chung sức với khát vọng xây dựng quê hương Yên Trường ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây là động lức để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quyết tâm để hướng tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu như sinh thời Bác Hồ kính yêu khi về thăm HTX Yên Trường đã căn dặn.

Thưa toàn thể nhân dân!

- Để đạt được những kết quả đã đề ra và duy trì thực hiện thường xuyên trở thành nét đẹp văn hóa trong mỗi người, mỗi nhà, mỗi cộng đồng đòi hỏi mỗi người dân và mỗi đoàn viên, hội viên các đoàn thể xã phải là lực lượng đi đầu trong thi đua thực hiện tốt các nội dung sau

- Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên và toàn thể nhân dân phải hiểu rõ và tuyên truyền, vận động gia đình, mọi người xung quanh hiểu được xây dựng nông thôn mới nâng cao và sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợicủa mỗi người dân, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó UBND xã đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước

- Mỗi Cán bộ, đảng viên, mỗi người dân cần chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực học hỏi, nâng cao trình độ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng;

- Mỗi Cán bộ, đảng viên và nhân dân cần tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, huy động nhân dân kiên cố hoá đường giao thông, thủy lợi các tuyến đường có rãnh thoát nước, có biển báo chỉ dẫn, góp phần hiện đại hoá nông thôn;

Vận động các hộ gia đình cải tạo khuôn viên nhà ở đồ đạc mỗi gia đình phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, khoa học;

Các công trình vệ sinh, vườn ao, chuồng trại phải được đảm bảo đúng quy cách kỹ thuật. Tích cực trồng hoa, cây xanh ven đường và có hệ thống điện chiếu sáng, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường sống, trang trí ánh sáng, các tuyến đường liên thôn, liên xã tạo cảnh quan rực rỡ. 100% hộ dân cư có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch theo quy định. Có mô hình bảo vệ môi trường (thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, vệ sinh đường làng ngõ xóm và các khu công cộng) hoạt động thường xuyên, hiệu quả thu hút sự tham gia của nhân dân trong thôn.

- Các gia đình, cá nhân cần gương mẫu thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các nhà văn hoá, điểm vui chơi cộng đồng phục vụ các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi, người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân.

- Xây dựng lộ trình, kế hoạch chi tiết để tập trung thực hiện duy trì xã nông thôn mới nâng cao, hướng tới NTM kiểu mẫu và đô thị văn minh theo phương châm Dân biết, Dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ. Đem tài dân, sức dân, của dân làm lợi cho dân. Đồng thời huy động nguồn lực cụ thể bảo đảm hoàn thành mục tiêu duy trì xã nông thôn mới nâng cao, Thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2024 tạo tiền đề cho những năm tiếp theo hướng tới xây dựng Yên Trường từng bước trở thành miền quê đáng sống.

                                                Người Thực hiện
           

                                  Nguyễn Lý - Công chức VP - TK

CÔNG KHAI TIẾN ĐỘ GIẢI QUYẾT TTHC